Oba úřady se inspirovaly jednáním slovenského úřadu CIPC - Centra pro mezinárodne právnu ochranu detí     a mládeže. CIPC minulý rok vymohlo dosažení spravedlnosti u britských soudů pro Slovenku Ivanu Boorovou. Té byly její dvě děti vráceny po více než dvou letech poté, kdy jí byly odebrány na základě absurdního podezření lékaře o sexuálním obtěžování jednoho z chlapců jeho otcem. Policie následně trestní stíhání zastavila, soud oba rodiče očistil, ale přesto jim děti nevrátil a místo toho je zcela nelogicky nutil k souhlasu s adopcí chlapců do britské rodiny. O případu informovala mnohá slovenská média a znamenal zásadní zlom v přístupu Slovenska k pomoci slovenským rodičům v zahraničí.

Ředitel ÚMPOD Zdeněk Kapitán tímto krokem zároveň doložil své tvrzení, že rodiče se mají v prvé řadě informovat o situaci v zemi, a svůj výrok, že on sám by se svými dětmi do Británie neodešel. Jelikož ví o katastrofální neinformovanosti české veřejnosti v tomto ohledu, rozhodl se aktivně tento stav napravit. Pro české rodiče je toto konečně dobrá zpráva, neboť se již mají kde oficiálně informovat a naučí se tak předcházet těmto situacím, popřípadě mohou zvážit rizika a rozmyslet si, zda je pro ně bezpečné do těchto zemí odjet za prací a bydlením.

S tím souvisí i zvýšený zájem o případ Evy Michalákové na základě něhož se česká veřejnost přesvědčí, jakým způsobem funguje podpora českých úřadů českým občanům v Norsku. V situacích, do kterých se dostali nezaviněně, pouze kvůli nemožnosti se o těchto rizicích informovat a připravit se na ně.

A nyní shrnutí. Že jste se dívali na webové stránky MZV a ÚMPOD a žádné takové varování jste zde nenašli ? Ano, já také ne. Výše uvedený text je fikce. Tedy fikce je to, že MZV a ÚMPOD vydali varování a snaží se o zlepšení situace. Protože případy odebírání dětí bohužel fikce nejsou, ty jsou zcela pravdivé, staly se, probíhají a budou probíhat, dokud se česká veřejnost hlasitě neozve. Ale doufejme, že české úřady jsou si jistě vědomy své povinnosti uceleně a pravdivě informovat občany ČR o všech reálných rizicích a nebezpečích, která jim v zahraničí hrozí. A zasazovat se o ochranu práv českých občanů v zahraničí, zejména o ochranu práv dětí a rodičů. Proto věřím, že již brzy se tento článek stane pravdivým a MZV a ředitel ÚMPOD Zdeněk Kapitán nám dokážou, že jsou si této povinnosti plně vědomi a budou konat ve prospěch nás občanů ČR.

Zdroj:tu